Palkka on korvaus tehdystä työstä

Keskisuomalainen 19.6.2012

Palkka on korvaus tehdystä työstä, mutta sairastava työntekijä ei voi omaa velvoitettaan täyttää. Hän saa kuitenkin täysimääräisenä palkkansa, vaikka työnantajan on se työn tuottavuuden vähentymisen vuoksi vaikeampi maksaa.

Sairaspoissaolot ovat rasite työnantajan lisäksi koko työyhteisölle. Muiden yhteisön työntekijöiden harteille kasataan lisäpainoa samalla kun sijaisten etsiminen sekä kouluttaminen vie työnantajan resursseja.

Velvoite maksaa palkkaa ilman vastaavaa työpanosta aiheuttaa ongelmia varsinkin pienyrittäjille.

Jyväskylän kokoomus ry teki puoluekokousaloitteen siitä, että sairaspoissaoloissa siirryttäisiin ns. Ruotsin malliin. Kyseisessä mallissa työntekijän ensimmäinen sairauslomapäivä on palkaton ja seuraavien kahden viikon ajan työntekijä saa 80 prosenttia palkastaan. Tällä tavoin työnantajalle annetaan resursseja työllistää sijainen sairasloman ajaksi.

Aloitetta tehdessämme olimme tietoisia, että Ruotsin malli ei ole täydellinen ratkaisu. Huono puoli mallissa on se, että osa sairastuneista tulee töihin puolikuntoisena.

Emme kannusta tulemaan sairaana töihin. Erityisesti tartuntatautien aikana sairastavien on parasta pysyä poissa työpaikoilta.

Ruotsin mallissa on kuitenkin hyvä pohja ja siitä on mahdollista kehittää vielä parempi Suomen malli. Siinä voisi esimerkiksi palkita niitä työntekijöitä, joilla ei ole sairaslomapäiviä, muutamalla ylimääräisellä lomapäivällä vuodessa.

Järjestelmän tulee kannustaa siihen, että työnantajien on kannattavaa panostaa työntekijöiden jaksamiseen, parantaa työoloja ja varmistaa terveelliset työtilat, puuttua heikkoon johtajuuteen ja motivoida työntekijöitä eri keinoin. Näiden kaikkien keinojen avulla on mahdollista edistää parempaa työelämää ja pidentää työuria.

Eeva-Kaisa Rouhiainen

Jyväskylän kokoomus ry

puheenjohtaja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Olethan oikea ihminen? Pieni pähkinä purtavaksi ennen lähetystä: *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.