Vallankahva

Kirjoitus julkaistu Kokoomuksen Jyväskylän kunnallisjärjestö ry:n blogisivustolla 29.1.2013.

Keski-Suomen alueen luottamuspaikkajaot ovat loppusuoralla. Valtuustot, hallitukset ja lautakunnat ovat järjestäytyneet kaikissa kunnissa, viimeiset järjestäytymisvaltuustot pidettiin eilen (28.1.2013). Vielä on joitakin jaostoja, yhtiöitä ja ylikunnallisia paikkoja, jotka odottavat sinettiään.

Kuntien paikkajakoja voi tarkastella erilaisista näkökulmista. Koostin tähän kirjoitukseen joitakin tunnuslukuja eri toimielimien puheenjohtajuuksien (sekä pj:t että vpj:t) ja sukupuolen perusteella.

Keskustavetoinen ja miehinen päätöksenteko

Keski-Suomen alueella sekä valtuustojen että hallituksien puheenjohtajuuksia nuijii kuluvalla valtuustokaudella odotetusti Keskusta (valtuustojen puheenjohtajistoista 44% ja hallituksen puheenjohtajistoista 47%).

Yli 20 000 asukkaan kunnissa (Jyväskylä, Jämsä, Äänekoski) puheenjohtajuuksia on haalinut SDP (valt. 30% ja hall. 30%) ja Keskusta (valt. 30% ja hall. 20%). Isompien kaupunkien punainen teollisuushistoria näkyy siis edelleen kahvojen pitelyssä. Mitä pienemmäksi asukasluvut menevät, sitä enemmän Keskustalla on puheenjohtajuuksia. Tässä ei ole sinänsä mitään yllättävää, olihan Keskusta Keski-Suomen vaalivoittaja erityisesti pienissä kunnissa.

Keski-Suomen valtuutetuista 64,5% on miehiä, mutta he haalivat suhteellisesti hieman enemmän puheenjohtajuuksia. Valtuustojen puheenjohtajistoista 70% ja hallituksien puheenjohtajistoista 72,5% on miesten käsissä.

Naisvoittoiset perusturvalautakunnat SDP:n ja PS:n käsissä

Monessa kunnassa joko osa tai koko päätösvalta perusturvasta on ulkoistettu kuntayhtymään (Saarikka, Wiitaunioni, JYTE). Niissä kunnissa, joissa on perusturvalautakunta, puheenjohtajistot ovat naisvaltaisia (67%). Puolueiden kesken puheenjohtajistojen jakauma: SDP (39%), Keskusta (33%) ja PS (22%).

Perussuomalaisten painotukset näkyivät puheenjohtajistojen priorisoinnissa kolmessa yli 20 000 asukkaan kunnassa: Jyväskylässä ja Äänekoskella on perussuomalaisten vetämä perusturva, Jämsässä PS:llä on varapuheenjohtajuus.

Kokoomuksella ei ole yhtään perusturvaan liittyvää puheenjohtajuutta tai varapuheenjohtajuutta koko Keski-Suomen alueella. Tämä on harmi, koska näinä niukkoina aikoina kokoomuslainen tiukka talouskuri olisi antanut päätöksentekoon jämäkkyyttä. Perusturvaan liittyvissä lautakunnissa käsitellään kuitenkin suurin osa kunnan rahaliikenteestä.

Sivistystä, teknisyyttä ja hallinnon syynäystä

Koulu- ja päiväkotiasioihin liittyvissä lautakunnissa sukupuolijakauma puheenjohtajistoissa on miesvoittoinen (59%) Eniten puheenjohtajuuksia on Keskustalla (35%), SDP:llä (28%) ja Kokoomuksella (21%). Sivistyslautakunnan kohdalla tilastoissa hyppää silmille PS:n vähäinen määrä (3%). Vain Jämsässä sivistyslautakunta on PS:n käsissä, muissa Keski-Suomen kunnissa PS:t eivät ole sivistyssektorin kahvassa kiinni.

Tekniset lautakunnat ovat selvästi miehisiä lautakuntia puheenjohtajien osalta. Peräti 92% puheenjohtajistoista on miehiä. Myös ns. lupalautakunnat, eli kuntien kaavoitukseen liittyvien lupien käsittelyyn keskittyvät toimielimet ovat miesvaltaisia (90%). Nämä kaksi lautakuntaa ovat myös Keskustavetoisia (tekn. 48% ja rak&ymp. 45%).

Hallintoa ja taloutta valvovista tarkastuslautakunnista puheenjohtajuuksia löytyy eniten Keskustalta (26%) ja Kristillisdemokraateilta (22%). Miesten osuus puheenjohtajistoista on 59%.

Summa summarum

Vaalitiimellyksen jäähdyttyä ja päätöksentekoelimien järjestäytymisen jälkeen tulee välttämättä eteen arki. Arjesta ei saa jokapäiväistä juhlaa, siitä pitää huoli kiristynyt taloustilanne ja väestöllinen huoltosuhde.

Tilastot antavat taustatietoa. Mutta arjen päätöksenteko on yhteistyötä – puolueista ja sukupuolista välittämättä.

Eeva-Kaisa Rouhiainen

Kirjoittaja on Keski-Suomen Kokoomuksen piirihallituksen jäsen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Olethan oikea ihminen? Pieni pähkinä purtavaksi ennen lähetystä: *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.