Suomalaiset haluavat sopia paikallisesti

Kirjoitus Keskisuomalaisessa 6.3.2016

Hallitus on hyväksynyt yhteiskuntasopimuksen. Sopimus korvaa hallituksen esityksen kustannuskilpailukykyä vahvista toimista ja lopettaa niiden valmistelun. Paljon parjatut pakkolait saivat vaihtoehdon.

Tämä on helpotus kaikille osapuolille. Viesti työmarkkinaosapuolille on, että hallitus on tullut vastaan ja haluaa, että asiat viedään eteenpäin sopien, ei repien ja riidellen.

Suomalaiset haluavat päättää omista asioistaan. EVA:n teettämän kyselytutkimuksen mukaan työntekijöillä on tahto itse päättää omista työoloistaan ja palkastaan. Paikalliselle sopimiselle on laaja kansan tuki ja tätä tahtoa tulee kunnioittaa.

Työllisyyden edistäminen paikallisen sopimisen kautta on tärkeä osa yhteiskuntasopimusta. Se antaa hyvän lähtökohdan uusien työpaikkojen luomiseen myös Jyvässeudulla.

Työn on oltava etusijalla, jotta saamme julkisen talouden tasapainoon ja voimme huolehtia kaikkien suomalaisten hyvinvoinnista myös jatkossa.

Hallituksen tärkein tehtävä on suomalaisen työn puolustaminen ja uusien työpaikkojen luominen. Yhteiskuntasopimus on tärkeä askel eteenpäin kilpailukyvyn parantamiseksi globaalissa maailmantaloudessa.

Tätä yhteiskuntamme juuri nyt tarvitsee: ratkaisuja ja kauaskantoista näkemystä suomalaisen työn kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

Eeva-Kaisa Rouhiainen
puheenjohtaja
Kokoomuksen Jyväskylän kunnallisjärjestö

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Olethan oikea ihminen? Pieni pähkinä purtavaksi ennen lähetystä: *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.