Jätehuolto kuntoon jo kaavoitusvaiheessa

KSML 22.9.2008 ja Palokka-lehti 25.9.2008

Jätehuoltoon kiinnitetään huomiota usein vasta juuri ennen asukkaiden muuttoa uudelle asutusalueelle. Valmiiksi rakennetulle alueelle helppokäyttöisiä, turvallisia ja katseenkestäviä jäteastioita on yleensä vaikeaa sijoittaa. Toimivimmat ratkaisut kuitenkin löytyvät, kun jätehuolto suunnitellaan valmiiksi jo kaavoitusvaiheessa. Myös jäteastioiden tyhjennys tulee miettiä jo etukäteen siten, että liikenteestä on mahdollisimman vähän haittaa tai vaaraa alueen asukkaille.

Järjestelytoimikunta esittää, että koko uuden Jyväskylän alueella otetaan käyttöön kunnan järjestämä jätteenkuljetus. Keskisuomalaisessa 10.9. olleessa artikkelissa Tuula Smolander Jyväskylän katu- ja puisto-osastosta arvioi, että koko uusi Jyväskylä on yhteneväisen järjestelmän piirissä vuonna 2010. Kunnan järjestämällä jätteenkuljetuksella voidaan varmistaa kaikille kuntalaisille hinta-laatu suhteeltaan yhtenäinen palvelutaso. Alueellisesti järjestetyt kuljetukset mahdollistavat järkevän reittisuunnittelun ja liikenteen määrä vähenee. Päätös on erittäin positiivinen ja käytäntö tasavertainen koko Uuden Jyväskylän alueella.

Kaupungissa on useassa kiinteistössä käytössä syväjäteastioita. Ne ovatkin usein ainoa järkevä ratkaisu jätteidenkeräykseen tiiviisti asutulla kaupunkialueella. Mutta syväkeräys on varteenotettava vaihtoehto myös laajemmin maakunnan alueella, erityisesti isommissa taajamissa ja asutusalueella. Syväjäteastiat ovat usein maisemaan paremmin soveltuvia ja vähemmän tilaa vieviä, kun verrataan jätekatoksiin ja niiden irtoastioihin. Etuna on astian sijoitus maan sisään, jolloin viileämmässä tilassa olevat jätepussit tuoksuvat vähemmän. Jätteitä mahtuu enemmän yhteen astiaan, koska ne puristuvat astiassa pienempään tilaan. Etuna tästä on harventunut astioiden tyhjennysväli, joten asennuskustannukset maksavat itsensä takaisin nopeasti.

Rakentamisessa jäteratkaisu on kustannuskysymys. Halvemmat vaihtoehdot ovat yleensä rakennuttajien intresseissä; mitä kalliimpi jäteratkaisu rakennusvaiheessa, sen vähemmän jää katetta rakennuttajalle. Vaikka sitten tulevien asukkaiden normaalissa arjessa järjestely tuleekin olemaan halvempi tai käytännöllisempi. Tämän vuoksi olisi erittäin tärkeää saada päätös syväjätekeräyksestä kaavoituksen yhteyteen, jolloin rakennuttajien säästöt eivät johtaisi kalliisiin asumiskustannuksiin.

EEVA-KAISA ROUHIAINEN Vaajakoski, Kanavuori

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Olethan oikea ihminen? Pieni pähkinä purtavaksi ennen lähetystä: *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.