Tikkakosken lukio säilytettävä

Ksml 12.9.2011

Jyväskylän aluetta tulee kehittää monimuotoisena kokonaisuutena. Reuna-alueiden kehittäminen jää valitettavan usein säästötalkoiden jalkoihin. Eräs tapa pitää yllä reuna-alueiden elinvoimaisuus on tarjota pienemmille kohderyhmille räätälöityjä erikoispalveluja, kuten teemoitettua lukiokoulutusta. Yleissivistävän opetuksen lisäksi on mahdollista saada jo opetusta tulevaisuuden ammatista.

Tikkakosken lukion ilmailuopetuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille hyvä ilmailun yleissivistys ja kannustaa valitsemaan ilmailualan ammatteja. Ilmailulinjalla on mahdollista suorittaa yksityislentäjän lupakirjaan vaadittavat teoriaopinnot normaalin lukio-opiskelun ohessa.

Tiivis yhteistyö naapurissa sijaitsevan Ilmasotakoulun kanssa tuo lisäarvoa lukio-opetukseen. Lukiolaiset pääsevät osallistumaan joillekin lentoreserviupseerikurssin oppitunneille ja ilmavoimien henkilöstö toimii vastavuoroisesti opettajina lukion kursseilla. Lisäksi Tikkakoskella sijaitsevan lentokentän puitteet sekä Keski-Suomen Ilmailumuseo tarjoavat lukiolaisille mahdollisuuden tutustua konkreettisesti ilma-alusten rakenteisiin ja ilmailun historiaan.

Vuosikymmeniä kypsytetty ammattitaito ja hyvä yhteistyöverkosto paikallisiin yrityksiin tarjoaa ainutlaatuisen palvelukonseptin. Haluamme säilyttää Tikkakosken ainutlaatuisen lukion.

 

EEVA-KAISA ROUHIAINEN pj, Vaajakoski

MARJO TOSSAVAINEN vpj, Palokka

LASSE HUNTUS vpj, Tikkakoski

Jyväskylän kokoomus ry, hallitus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Olethan oikea ihminen? Pieni pähkinä purtavaksi ennen lähetystä: *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.