Suvaitsevaisuus ja sivistys

Uusi Aalto 2/2019, pääkirjoitus

Kokoomuksen aate on yhdistelmä ihmislähtöisyyttä ja yksilön vapautta korostavia arvoja, perinteiden kunnioitusta ja vastuun kantamista avun tarpeessa olevista sekä ympäristöstä.

Kokoomus on Suomen vanhimman poliittisen liikkeen, Suomalaisen puolueen perinnön suora jatkaja. Suomen itsenäisyyden aamunkoitossa perustettu Kansallinen Kokoomuspuolue, yhteiskuntaa uudistavana voimana, otti tehtäväkseen tuoda yhteen eri kansanosat rakentamaan yhteistä isänmaata.

Kokoomuksen politiikan johtavina periaatteina ovat puolueen perustamisesta saakka olleet sovinnollisen kansalaishengen edistäminen, sosiaalisen nousun mahdollistaminen ja koulusivistyksen tarjoaminen kaikille sekä sukupuolten tasa-arvo ja työn kunnioitus. Kaiken perustana on luja oikeusvaltio ja ihmisten luottamusta nauttiva puolueeton järjestysvalta.

Olemme viime vuosikymmenet saaneet elää rauhallisessa Suomessa ja vaalia yli satavuotista itsenäisyyttämme. Talvisodan alkaessa oli toisin. Presidentti piti puheen radiossa itsenäisyyspäivänä 80 vuotta sitten, kun Suomi oli ollut sodassa viikon Neuvostoliittoa vastaan. Puheessaan hän korosti Suomen turvaavan länsimaista sivistystä.

Länsimainen sivistys perustuu tietoon, tieteeseen ja faktoihin. Kokoomuksen uudistetun periaateohjelmankin mukaan jokaisella tulee olla perhetaustastaan tai asuinpaikastaan riippumatta mahdollisuus oppia, kouluttautua, rakentaa oma polkunsa ja löytää vahvuutensa. Mahdollisuuksien tasa-arvoa itsenäisessä Suomessamme on, että jokainen voi sivistää ja kehittää itseään, pärjätä ja edetä elämässä ja tavoitella onnellisuutta.

Korkeatasoinen yliopisto, ammattikorkeakoulu ja ammatillinen koulutus mahdollistavat Keski-Suomen profiloitumisen koulutuksen ja sivistyksen maakunnaksi. Kokoomuslaiset opiskelijat ovat saaneet hyvän tuloksen syksyllä järjestetyissä ylioppilaskuntien edustajistovaaleissa. Onnittelut kaikille teille jotka osallistutte luottamustoimiin eri yhteisöissä kokoomuslaisen aatemaailman puolesta. Teette tärkeää työtä tulevaisuutemme puolesta!

Osaamisen kärjet Keski-Suomessa ovat oppiminen ja koulutus, liikunta, teknologia, kyberturvallisuus sekä ympäristö- ja bioenergiaosaaminen. Kokoomuksen maakuntavaltuustoryhmä esitti aloitteessaan marraskuun lopulla, että Keski-Suomi profiloituu e-urheilun maakunnaksi. Tämä aloite yhdistää maakuntamme kärjet loistavasti ja rakentaa tulevaisuutta niin koulutuksen, sivistyksen kuin osaamisen kautta.

Kokoomuksen tavoite talvisodan hengessä on, että rakennamme tulevaisuutta yhdistäville tekijöille, emme erottaville. Suvaitsevuudella, avoimuudella ja toisten tuntemisella on helpompi hyväksyä toisia kuin sulkeutumalla ja korostamalla omaa paremmuuttaan. Vanha viisaus: tunne itsesi ja anna arvo toisellekin, on edelleen käyttökelpoinen.

Hyvää itsenäisyyspäivää ja joulun odotusta.

Eeva-Kaisa Rouhiainen

Keski-Suomen Kokoomus

Toiminnanjohtaja