Nelostien turvallisuus taattava

Ksml 10.4.2010

Keski-Suomessa ELYn liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueella on meneillään valtatie 4:n parantaminen muun muassa välillä Toivakka-Vaajakoski. Työt tällä uuteen väylään rakennettavalla moottoriliikennetiellä etenevät siten, että tie välillä Viisarimäki-Kanavuori avataan liikenteelle lokakuussa 2010 ja osuus kokonaisuudessaan tulee valmiiksi suunnitelman mukaan vuonna 2011. Kanavuoren ja Vaajakosken väli, joka on osa valtakunnallista päätieverkostoa (valtatiet 4, 9, 13 ja 23, sekä samalla E63 ja E75), on tällä hetkellä arviointiohjelma- ja yleissuunnitelmavaiheessa.

Ruuhkat välillä Kanavuori-Vaajakoski aiheuttavat merkittävää haittaa elinkeinoelämän kuljetuksille ja muulle aikataulujen mukaisesti ajettavalle liikenteelle. Paikalliset asukkaat kärsivät myös huomattavasti lähes päivittäisistä liikenteen sujuvuusongelmista, jotka saattavat aiheuttaa jopa kymmenien minuuttien viivästyksiä. Liikenne ruuhkautuu erityisesti perjantaisin ja muinakin viikonpäivinä huipputuntien aikoina. Tieosuuden molemmissa päissä nykyisin olevien kiertoliittymien välityskyky ei ole riittävä. Samoin sivusuunnista valtatielle pääsy on ajoittain hyvin vaikeaa ja vaarallista.

Kanavuoren ja Vaajakosken välillä sijaitsevan automaattisen liikennelaskentalaitteen (LAM 929 Hupeli) mukaan keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL 2009) tieosuudella on lähes 18000 ajoneuvoa, josta noin 10 prosenttia on raskasta liikennettä. Liikenteen kasvu vuosina 2002-2007 on ollut 20 prosenttia. Lusi-Kanavuori-välin valmistuessa vuoden 2011 aikana on Vaajakosken kohdalle odotettavissa entistä pahempi valtakunnallisen päätieverkon pullonkaulakohta, jota ei nykyistä tietä parantamalla voida ratkaista. Lyhin kiertomahdollisuus pidentää ajomatkoja liki 40 km. Tien herkkä tukkeutuminen esimerkiksi onnettomuustilanteessa on jo kriittistä hälytyskuljetusten kannalta.

Vaajakosken kiertoliittymän parantamisen yhteydessä laaditun liikenteen simuloinnin perusteella on arvioitu, että toteutetut parannustyöt ovat riittäviä liikenteen sujuvuuden takaamiseksi vain noin viideksi vuodeksi. Näiden tietojen valossa on tärkeää, että valtatie 4:n Kanavuori-Vaajakoski välin kunnostuksen rahoitus turvataan. Työt tulee aloittaa mahdollisimman pian tiesuunnitelman valmistuttua luontevana jatkona välin Viisarimäki-Kanavuori valmistumiselle

Toivakan kunnan alueella sijaitseva Nisulan ja Jyväskylän kaupungin alueella sijaitseva Oravasaaren eritasoliittymä ovat tiesuunnitelmissa, mutta uhkaavat rahoituksen puuttuessa jäädä toteuttamatta. Toivakan kunnan osalta rakentamatta jättäminen olisi vakava takaisku kuntastrategialle sekä rakennemallin ja maankäytön suunnitelmille, jotka ovat parhaillaan suunnittelu- ja lausuntovaiheissaan.

Eritoten Nisulan eritasoliittymän poisjäänti merkitsisi kolmen kylän, Nisulan, Rutalahden ja Haukanmaan osittaista liikenteellistä eristämistä, mikä mitätöisi osaltaan nelostien kasvukäytävämerkityksen Toivakan kunnalle. Oravasaaren eritasoliittymällä tulee olemaan niin ikään vaikutuksensa mainittujen kylien ja itse Oravasaaren elinvoimaan. Sujuva, turvallinen valtatie 4:n liikenne turvaa maaseutukunnan elinvoimaisuuden ja siksi on tärkeää, että Nisulan ja Oravasaaren eritasoliittymiin löytyy tarvittava rahoitus ja ne tulee rakentaa meneillään olevan tienparannustyön aikana.

JORMA STAUDINGER Toivakan kokoomus ry, pj

EEVA-KAISA ROUHIAINEN Jyväskylän kokoomus ry, pj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Olethan oikea ihminen? Pieni pähkinä purtavaksi ennen lähetystä: *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.