Ei rangaista nuorta työnteosta

Ksml 8.6.2011

On tärkeää opettaa tulevaisuutemme veronmaksajille työnteon tärkeys jo nuoresta pitäen. Valitettavasti tähän ei toimeentulolaki anna mahdollisuutta. Toimeentulotuki on perheen viimeinen oljenkorsi, joka koostuu vanhempien ja lasten perusosista sekä asumis- ja terveydenhuoltomenoista. Pääsääntöisesti kaikki tulot ja etuudet vähentävät toimeentulotukea. Kotona asuvan lapsen säännöllisten ansiotulojen vuoksi perheen toimeentulotukea voidaan vähentää kyseisen lapsen perusosan verran. Käytännössä koko perhettä rangaistaan, jos alle 18-vuotias käy säännöllisessä työssä.

Lain mukaan lapsen vähäiseksi katsottavia satunnaisia ansiotuloja ei oteta huomioon tukea laskettaessa. Kunnilla on itsenäinen harkintavalta siihen, pidetäänkö kesäansioita vähäisinä tai satunnaisina. Harkintavalta asettaa nuoret eri asemaan riippuen asuinkunnasta. Alle 18-vuotiaan velvollisuus ei ole koko perheen elättäminen, vaan päätyön tulee olla opiskelu. Sivutoiminen työskentely ja kesätyöt on kuitenkin mahdollistettava ilman lainsäädännön asettamia rajoituksia.

Jyväskylällä on nyt mahdollisuus olla edelläkävijä ja näyttää mallia, miten nuoria kannustetaan työntekoon. Vetoan Jyväskylän päättäjiin. Tehkää linjaus, että nuorten kesätyöt eivät vaikuta koko perheen toimeentuloon. Antakaa nuorten oppia työnteko nuoresta pitäen.

Eeva-Kaisa Rouhiainen
Jyväskylän kokoomus ry
puheenjohtaja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Olethan oikea ihminen? Pieni pähkinä purtavaksi ennen lähetystä: *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.