Vaajakosken terveysaseman rakentaminen etenee

Wessmanni 5/2016

Perusturvalautakunta on käsitellyt Vaajakosken terveysaseman rakentamista. Hankkeen nimeksi on annettu Sampoharju, joka on Vaajakosken Wessmanninmäen aiempi historiallinen nimi.

Hanke sisältää Vaajakosken terveysaseman tilojen sekä samaan kiinteistöön tulevien ikääntyneiden ryhmäkodin ja vuokra-asumisen tilojen rakentamisen. Sampoharju rakentuu entisen Vaajalan tontille Vaajakosken keskustaan.

Kiinteistö monipuoliseen käyttöön

Vaajakosken terveysasemalle tulee suunnitelman mukaan lääkäreiden ja sairaanhoitajien, suunterveydenhuollon ja neuvolan palvelut. Lisäksi terveysasemalle tulee sijoittumaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian avohoidon palveluita sekä näytteenottotilat Fimlabin käyttöön.

Terveysaseman käyttöön on uudessa suunnitelmassa varattu tilaa 2029 m2, kun aiemmassa suunnitelmassa tiloja oli varattuna 5322 m2. Terveysaseman tilatarpeen pienentäminen mahdollistaa kiinteistön kehittämisen laajempaan käyttöön. Päivitetty hankesuunnitelman mukaan terveysaseman ylempiin kerroksiin rakentuukin tehostetun palveluasumisen tiloja vanhusväestölle 1761 m2 sekä tuettua vuokra-asumista 1962 m2 ikääntyneiden tarpeisiin.

JVA rakennuttajana

Terveyskeskuksen rakennuttajana toimii Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (JVA) ja hanke toteutetaan vuokrakohteena.

– Nyt päivitetty hankesuunnitelma terveysaseman toiminnan osalta vastaa tulevaisuuden toiminnan tarpeita ja on palveluverkkosuunnitelman mukainen, toimialajohtaja Kati Kallimo sanoo.

– Kiinteistön kehittäminen monikäyttöisemmäksi ja useampien asiakasryhmien tarpeisiin on nykypäivän ja tulevaisuuden asumisen ja toiminnan kehittämisen mukainen. Hankesuunnitelmaan liitetty tehostetun palveluasumisen ja ikääntyneiden tuetun asumisen asumisyksikkö on toiminnan näkökulmasta järkevä ratkaisu.

Tiloilla korvataan Väkkärän nykyinen tehostetun palveluasumisen toiminta ja saadaan toiminnalle asianmukaiset tilat ja samalla mahdollistuu nykyisen Väkkärän kehittäminen edelleen monitoimikeskukseksi ja asumisyksiköksi ikääntyneiden itsenäisemmän asumisen ja kotona asumisen tukemiseksi.

Rakennus valmis 2018

Hanke etenee touko- tai kesäkuun valtuustoon. Suunnittelijakilpailutus aloitetaan, kun viralliset päätökset on nuijittu pöytään. Jos kaikki menee suunnitellusti, rakentaminen käynnistyy kesällä 2017 ja tilat valmistuvat käyttöön vuoden 2018 loppuun mennessä.

Hankkeen kustannusarvio on 12 863 000 euroa.