Lue käyttöohjeet ennen kiertoliittymään ajoa

KSML 29.12.2009

Kiertoliittymä ei voi olla toimiva, jos se vaatii tiehallinnon nelisivuisen käyttöohjeen. Valmiiksi epäonnistunut rakennelma pyritään saamaan toimivaksi lukuisilla ohjetauluilla sekä ohjeistuksella kaistan valintaan ja vilkun käyttöön. Yksikin opasteet väärin ymmärtävä autoilija voi aiheuttaa kolarisuman liittymässä.

Kaksikaistainen liikenneympyrä oli vakuutusyhtiöiden peltipainajainen, mutta yksikaistaiseksi muuttaminen taas aiheutti sen, että koko pätkästä tuli Keski-Suomen vihatuin ja puhutuin ruuhkasumppu. Kolarien määrä ehkä väheni, mutta liikenteen pysähtyminen kuin seinään oli jo imagollisesti Jyväskylän alueelle huono asia.

Nyt kun liittymä on taas kaksikaistainen, on onnistuttu kehittämään uusia erikoisia haasteita autoilijoiden arkeen. Opastaulujen määrä on valtava tietäen ihmisen lyhytkestoisen muistin kapasiteetin. Harva säädettyjen ajonopeuksien mukaan ajava autoilija pystyy kaikkea opastauluissa olevaa informaatiomäärää omaksumaan yhdellä kertaa varsinkin, kun samalla tulee tarkkailla muuta liikennettä. Kaistan valitseminen voi olla erityisen hämmentävä tilanne autoilijalle, joka harvoin kulkee Vaajakosken kautta.

Erityisen hankalaa on pyrkiä Leppävedeltä tai Vaajakosken keskustasta Kanavuoren suuntaan. Tulee väistää kahta kaistaa ajavia autoilijoita ja pyrkiä livahtamaan sopivassa välissä sisäkaistan kautta eteenpäin. Tämä on erityisesti ruuhka-aikana tuskastuttavaa ja moni paikkakuntalainen tulee välttämään näitä tilanteita mahdollisimman paljon. Vaikka tulisi ylimääräistä ajoa, mieluummin kulkee turvallisempia reittejä, kun riskeeraa auton pellit tai pahemmassa tapauksessa terveytensä.

Hyvän järjestelmän käytettävyyden suunnittelu ei perustu siihen, että ihmistä tulee opettaa tiettyyn, usein jopa epäluonnolliseen toimintakaavioon. Suunnittelussa on kyse ihmiselle luonnollisen toiminnan ymmärtämisestä ja päätöksenteon tukemisesta. Tämä korostuu kun kyse on sosiaalisesta tilanteesta, eli monesta autoilijasta yhdellä kerralla. Ei voi olettaa, että kaikki ovat omaksuneet tai oppineet asian juuri samalla tavalla, yksikin erilainen yksilö voi aiheuttaa vaaratilanteen.

Nelostien peruskorjauksen jälkeen liikenne kasvaa edelleen voimakkaasti, sen osoittaa myös nykyisen liikennejärjestelyn oletettu elinkaari 5-8 vuotta. Harva näistä autoilijoista on lukenut tiehallinnon ohjeistuksen tai kykenee omaksumaan informaatiotulvan risteykseen tullessa. Vaaditaan järeämpiä keinoja, että ongelmaristeys saadaan ratkaistua.

EEVA-KAISA ROUHIAINEN Vaajakoski, Kanavuori

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Olethan oikea ihminen? Pieni pähkinä purtavaksi ennen lähetystä: *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.